POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES:

La informació rebuda pel PSC a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el PSC informa a l’usuari de que les dades personals que es puguin facilitar a través de qualsevol dels formularis Web són incorporades en el fitxer WEBS DEL PSC titularitat de la pròpia entitat amb la finalitat d’atendre adequadament les inscripcions i/o sol·licituds dels usuaris. El PSC podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats del partit que puguin resultar del seu interès.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei l’usuari pot dirigir-se per escrit al PSC, indicant Ref. Protecció de dades o bé, per correu electrònic a lopd@psc.cat., acreditant sempre degudament la seva identitat.

Seguretat en el tractament, procediment informàtic i custodia de dades: El PSC declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.